How do you simplify ##sqrt(120/121)##?

##sqrt((120)/(121))## = ##sqrt(120)/(sqrt(121))##

##sqrt(121) = 11 ##

##sqrt(120)## = ##2sqrt(30)##

therefore,

##sqrt((120)/(121))## = ##(2sqrt(30))/(11)##